• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Sveriges avrasifiering

  Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden

  Tobias Hübinette, Peter Wikström (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  The deracialization of Sweden is a research anthology that examines issues of race, racism, anti-racism and whiteness in a Swedish post-war and contemporary context. The anthology consists of 13 studies written by authors from different fields that collectively explore how the concept of race was gradually dismantled and eventually became taboo in Sweden after 1945, and how a specifically Swedish form of anti-racism instead became normative.

  The anthology's contributions can be seen as case studies, focusing on key persons, public debates, figures of thought, institutions, migration and marketing, based on material from archives, the daily press, interviews, social media and more. Through this empirical and methodological breadth, the anthology as a whole cross-sections Sweden’s evolution from being a race science pioneer to becoming the world's most distinctly “colorblind” country.

  The book is edited by Tobias Hübinette and Peter Wikström, with contributions written by Martin Ericsson, Johan Samuelsson, Ludwig Schmitz, Emma Severinsson, Mattias Tydén, Mats Wickström, David Assadkhan, Karin Idevall Hagren, Catrin Lundström, Sayaka Osanami Törngren and Jeff Werner.

  ***

  Sveriges avrasifiering är en forskningsantologi som berör frågor om ras, rasism, antirasism och vithet i ett svenskt efterkrigstida och samtida sammanhang. Antologin samlar 13 studier av författare från olika fält som sammantaget utforskar hur begreppet ras gradvis avvecklades och blev tabu i Sverige efter 1945, och hur en specifikt svensk form av antirasism i stället kom att bli normerande.

  Antologins bidrag kan beskrivas som fallstudier, vilka berör nyckelpersoner, samhällsdebatter, tankefigurer, institutioner, migration och marknadsföring, utifrån material från arkiv, dagspress, forskningsintervjuer, sociala medier med mera. Genom denna empiriska och metodologiska bredd blir antologin som helhet ett tvärsnitt som belyser hur Sverige utvecklades från att vara en rasbiologisk pionjär till att bli världens mest utpräglat ”färgblinda” land.

  Boken är redigerad av Tobias Hübinette och Peter Wikström, med bidrag författade av Martin Ericsson, Johan Samuelsson, Ludwig Schmitz, Emma Severinsson, Mattias Tydén, Mats Wickström, David Assadkhan, Karin Idevall Hagren, Catrin Lundström, Sayaka Osanami Törngren och Jeff Werner.

  Academic co-ordinator is Professor Lars M. Andersson, Uppsala universitet, ORCID: 0000-0003-1718-2448.

  kapitel

  Statistik:


  Citering
  Hübinette T. & Wikström P. (eds.) 2023. Sveriges avrasifiering: Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59217/kriterium.47
  Hübinette, T. and Wikström, P., 2023. Sveriges avrasifiering: Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59217/kriterium.47
  Hübinette, Tand P Wikström. Sveriges Avrasifiering: Svenska Uppfattningar Om Ras Och Rasism Under Efterkrigstiden. Kriterium, 2023. DOI: https://doi.org/10.59217/kriterium.47
  Hübinette, T., & Wikström, P. (2023). Sveriges avrasifiering: Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59217/kriterium.47
  Hübinette, Tobias, and Peter Wikström. 2023. Sveriges Avrasifiering: Svenska Uppfattningar Om Ras Och Rasism Under Efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.59217/kriterium.47
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 22 mars 2023

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  401

  ISBN
  Paperback 978-9-178-67330-8
  PDF 978-91-7867-331-5

  DOI
  https://doi.org/10.59217/kriterium.47