• Part of
  Ubiquity Network logo
  Logga in Kontakta oss

  Styrgrupp

  Kriterium leds av en styrgrupp som tillsammans står för en oberoende bevakning av ett nationellt intresse.

  Styrgruppen är sammansatt av:

  Styrgruppen svarar också för konsortiet mot deltagande lärosäten och yttre parter. Denna grupp har väsentligen tre uppgifter i olika delkonstellationer:

  Styrgruppen utser ett redaktionsråd som ansvarar för redaktionella beslut angående granskningsprocessen och utgivning av granskade manus. Ordförande i redaktionsrådet är huvudredaktör för Kriterium.

  Biblioteks/publiceringsrepresentanterna ansvarar för frågor som gäller publiceringen inklusive nödvändig koordinering mellan lärosätenas olika publiceringsprocesser och är inte kopplade till den vetenskapliga bedömningen. Representanterna från värduniversitetet fungerar som sammankallande och koordinator och ansvarar för hantering av dagordning och underlag för möten, liksom arkivering och dokumentation. Medverkande parter står för kostnader kopplade till respektive representant i samband med arbetet. De akademiska representanterna förväntas ha hög allmän vetenskaplig kompetens (minst docent) och ha stor erfarenhet av sakkunniggranskning, gärna inom olika områden. Det är önskvärt att representanter från olika lärosäten har bas i olika disciplinära områden. Värduniversitetets representant är ordförande och sammankallande.

  Biblioteks/publiceringsrepresentanterna förväntas ha god kännedom om publiceringsverksamheteten vid det egna lärosätet.

  Styrgruppen består av nedanstående representanter från tre lärosäten (Göteborg, Lund och Uppsala) samt från KB, RJ och VR. Dessutom ingår i gruppen två adjungerade förlagsrepresentanter, från Makadam respektive Nordic Academic Press. Dessa har rätt att bidra och tala men behöver inte ta ansvar för verksamheten på samma sätt som medlemmarna i styrgruppen.

  Ledamöter

  Styrgruppen för Kriterium består av:
  Åke Ingerman (ordförande), professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, Göteborgs universitet
  Maja Pelling (samordnare), universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Åsa Arping, universitetslektor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
  Ulf Zander, professor i historia, Lunds universitet
  Isak Hammar, forskare Historiska institutionen, koordinator för skriftserier vid HT, Lunds universitet
  Sharon Rider, professor vid filosofiska institutionen, Avdelningen för teoretisk filosofi, Uppsala universitet
  Mattias Bolkéus Blom, Avdelningen för biblioteksstöd, Enheten för digital publicering, Uppsala universitet
  Eva Stensköld, Forskningsavdelningen, Riksbankens jubileumsfond.
  Lisbeth Söderqvist, Avdelningen för forskningspolitisk analys, Vetenskapsrådet
  Beate Eellend, Filosofie doktor, handläggare OpenAccess.se och publiceringsfrågor, avdelningen för publik verksamhet, enheten för nationell bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket
  Annika Olsson, utgivningsansvarig Nordic Academic Press
  Tove Marling Kallrén, förläggare och ägare, Makadam
  Karina Klok, förläggare och ägare, Makadam

  Kriteriums redaktionsråd

  Åsa Arping, (ordförande), professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
  Maja Pelling (samordnare), Universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitet
  Ulf Zander, professor i historia, Lunds universitet
  Eva Haettner Aurelius, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet
  Kristina Boréus, professor i statskunskap, Uppsala universitet