• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Att göra klass

  Nedslag i svensk samtidsprosa

  Åsa Arping

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Hur skildras klass i svensk samtidslitteratur och vad kan det lära oss om dagens samhälle? I Att göra klass prövar litteraturvetaren Åsa Arping nya ingångar till de senaste decenniernas breda, i huvudsak realistiska svenska samtidsskildring. Hon finner klasskodade handlingar, tankar och känslor även utanför arbetarlitteraturen och följer hur berättelsen om klass djupnar när den sätts i dialog med andra kategorier, som genus, ålder och rasifiering.

  Genom nedslag i de senaste tjugo årens prosautgivning, från Torbjörn Flygts Underdog (2001) till Donia Salehs Ya Leila (2020), visar studien hur litteraturen gestaltar och diskuterar samtidens allt otydligare klassbegrepp, där synen på arbete, identitet, livsstil och välfärdsstat snabbt förändras.

  ***

  How is class depicted in Swedish contemporary literature, and what can it teach us about contemporary society? In Doing Class, literary scholar Åsa Arping tries new pathways into the broad, mainly realistic Swedish novels of recent decades. She finds class-coded actions, thoughts and emotions even outside the traditional working-class literature, and explores how the story of class deepens when it is put into dialogue with other categories, such as gender, age and ethnicity/racialization.

  Through reflections on the last twenty years of prose publishing, from Torbjörn Flygt's Underdog (2001) to Donia Saleh's Ya Leila (2020), the study shows how literature shapes and discusses the increasingly obscure class concept, where perceptions of work, identity, lifestyle and welfare state are rapidly changing.

  Academic co-ordinator is Anders Öhman, Professor Emeritus in Literary studies, Umeå University.

  Statistik:


  Citering
  Arping, Å. 2022. Att göra klass: Nedslag i svensk samtidsprosa. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.37
  Arping, Å., 2022. Att göra klass: Nedslag i svensk samtidsprosa. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.37
  Arping, Å. Att Göra Klass: Nedslag I Svensk Samtidsprosa. Kriterium, 2022. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.37
  Arping, Å. (2022). Att göra klass: Nedslag i svensk samtidsprosa. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.37
  Arping, Åsa. 2022. Att Göra Klass: Nedslag I Svensk Samtidsprosa. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.37
  Export to:
  Licenser

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 29 april 2022

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  279

  ISBN
  Paperback 978-91-7061-380-7
  PDF 978-91-7061-880-2

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.37