• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Framtidens kvinnor

  Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921

  Maria Andersson

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Framtidens kvinna – hur skulle hon vara? Och vad var hennes plats i samhället? Dessa frågor utforskas genom berättelser om flickors uppväxt och utbildning i 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska flickbok. Parallellt med de kvinnliga romanförfattarnas genombrott under 1830-talet börjar också en litteratur för unga kvinnor växa fram. Den beskriver en brokig tillvaro av vardaglig lek och vådliga äventyr, av studier och yrkesdrömmar. Dessa böcker som riktade sig direkt till flickor eftersträvade att både diskutera och forma framtidens kvinnliga medborgare genom litteraturen.

  I Framtidens kvinnor visar litteraturvetaren Maria Andersson hur den svenska flickboken och dess framställningar av unga kvinnor blev en del av 1800-talets debatt om kvinnans medborgerliga rättigheter. Genren utgjorde ett forum för författare av skilda politiska åskådningar, men de förenades av att de i sina texter lät den unga kvinnan stå i centrum för samtidens stora samhälleliga omvälvningar. Husliga flickor, manhaftiga studentskor och shoppande koketter gestaltar alla olika vägar mot vuxenhet och in i det moderna livet. I flickböckerna blir den unga kvinnan på samma gång en bärare av nostalgiska minnen från en svunnen värld och ett löfte om en mer jämställd, fredlig framtid.

  ***

  The future woman – what would she be like? And what would be her place in society? These questions were explored through stories about girls’ upbringing and education in nineteenth and early twentieth century literature for girls. About the time of the breakthrough of women novelists in the 1830s, books for girls started to be published. They depict everyday games and exhilarating adventures, student life and vocational dreams. By addressing girls directly, these books aimed at both discussing and influencing future female citizens.

  In Future Women, Maria Andersson shows how Swedish literature for girls and its depiction of young women was a part of the nineteenth century debate on women’s civil and political rights. The genre gathered authors of different political convictions but they were all united by the fact that young women became the focal point of contemporary social changes in their works. Housewifely girls, manly women students and shopping coquettes illustrated different paths to adulthood and modern life. In the girl book genre, the young woman was simultaneously a vehicle of nostalgic memories from a lost world and the promise of a more equal, peaceful future.

  Academic co-ordinator is Jenny Björklund, Associate Professor of Comparative Literature and Gender Studies, Uppsala University: https://orcid.org/0000-0002-4954-4397

  Statistik:


  Citering
  Andersson, M. 2021. Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.26
  Andersson, M., 2021. Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.26
  Andersson, M. Framtidens Kvinnor: Mognad Och Medborgarskap I Svenska Flickböcker 1832–1921. Kriterium, 2021. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.26
  Andersson, M. (2021). Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.26
  Andersson, Maria. 2021. Framtidens Kvinnor: Mognad Och Medborgarskap I Svenska Flickböcker 1832–1921. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.26
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 22 mars 2021

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  288

  ISBN
  Hardback 978-91-7061-331-9
  PDF 978-91-7061-831-4

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.26