• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Antirasismer och antirasister

  Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter

  Karin Krifors, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, Anders Neergaard (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  I antologin Antirasismer och antirasister. Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter utforskar 24 forskare hur motståndet mot olika former av rasism bedrivs och förkroppsligas bland grupper av människor som på en mängd sätt, ofta motsägelsefullt, sällan framgångsrikt, men alltid envist och framåtblickande drömmer bortom rasismer. Antologin illustrerar antirasismens bredd, men analyserar också dess problem och svagheter.

  Inspirerade av bland annat anti-, post- och dekoloniala traditioner tillsammans med sociala rörelseperspektiv utmanar antologin ett statiskt och essentialiserande förhållningssätt som återfinns i forskning och politik och som har en tendens att betona ojämlikhetens stabilitet och oföränderlighet, även när det gäller rasism.

  Som helhet, utöver en mängd konkreta analyser och beskrivningar av historisk och samtida aktivism, visar de olika författarna också på antirasismernas möjligheter och kan därmed ingjuta ett visst hopp, i dessa mörka tider, för de som vill ha ett samhälle utan rasism.

  ***

  In the book Anti-Racisms and Anti-Racists. Realistic utopias, tensions and everyday experiences, 24 researchers explore how resistance to various forms of racism is pursued and embodied among groups of people who dream beyond racism in a variety of ways, often contradictory, rarely successful, but always stubborn and forward-looking. The anthology illustrates the breadth of anti-racism, but also analyses its problems and weaknesses.

  Inspired by anti-, post- and decolonial traditions, among others, together with social movement perspectives, the anthology challenges a static and essentialising approach found in research and policy that tends to emphasise the stability and immutability of inequality, even in the case of racism.

  In addition to a variety of concrete analyses and descriptions of historical and contemporary activism, the various authors also show the possibilities of anti-racism and can thus provide some hope, in these dark times, for those who want a society without racism.

  Academic co-ordinator is Mattias Gardell, Uppsala universitet.

  kapitel

  Statistik:

  Citering
  Krifors, K et al. (eds.) 2024. Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.60156/kriterium.59
  Krifors, K., Sältenberg, H., Mulinari, D. and Neergaard, A., 2024. Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.60156/kriterium.59
  Krifors, K, et al.. Antirasismer Och Antirasister: Realistiska Utopier, Spänningar Och Vardagserfarenheter. Kriterium, 2024. DOI: https://doi.org/10.60156/kriterium.59
  Krifors, K., Sältenberg, H., Mulinari, D., & Neergaard, A. (2024). Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.60156/kriterium.59
  Krifors, Karin, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, and Anders Neergaard. 2024. Antirasismer Och Antirasister: Realistiska Utopier, Spänningar Och Vardagserfarenheter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.60156/kriterium.59
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 4 april 2024

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  552

  ISBN
  Paperback 978-91-7445-060-6
  PDF 978-91-7445-109-2

  DOI
  https://doi.org/10.60156/kriterium.59