• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 •  Läs som EPUB
 • Efter Tegnér

  Experiment med traditionen

  Jimmie Svensson, Alfred Sjödin (eds.)

   Läs boken
   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Esaias Tegnérs (1782–1846) författarskap bildade länge centrum i den svenska kanon, och ansågs enligt utländska bedömare utgöra Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. På så vis har det haft stor betydelse för såväl den inhemska som den utländska föreställningen om svensk kultur. Funktionen som enande nationalsymbol har Tegnér sedan länge förlorat, även om många fortfarande håller honom högt som poet. Parallellt med detta har hans texter i allt lägre grad kommit att intressera litteraturvetenskapen. Men en situation ”efter Tegnér”, i vilken hans närvaro i kulturen inte är lika självklar, kan istället innebära att nya infallsvinklar friläggs och att intressanta sidor av hans texter kan träda fram på nytt. I detta syfte har sex yngre forskare i Lund valt att närma sig Tegnér utifrån sina egna forskningsintressen. I antologins första del ges litteraturhistoriska perspektiv på Tegnérs relation till 1700-talet och till den romantiska rörelsen, och hans erotiska diktning undersöks utifrån ett genreperspektiv. I den andra delen friläggs ett retoriskt mönster som kommer till uttryck genom cirkelformens skilda figurer, och Tegnérs verskonst beskrivs i ljuset av kognitiva och semiotiska teorier. I den avslutande diskuteras bilder av Tegnér som en gestalt på gränsen mellan fiktion och biografi, och hur hans dikter fungerat som råmaterial för poeter från 1900- och 2000-talet.

  ***

  Esaias Tegnér (1782–1846) was for a long time considered not only Sweden’s foremost poet but also a national symbol, an author who defined the characteristics of Swedish culture. Tegnér’s status as the national poet has long since dwindled, and along with it, the attention paid to his work by literary scholars. This volume sets out to prove that the last of these developments should not necessarily flow from the first. Writing in a situation when Tegnér’s presence in Swedish culture is much less marked, six younger scholars approach the poems of Tegnér from the angle of their individual research interests to offer fresh readings of one of the most studied oeuvres in Swedish literature. The articles in the first part treat Tegnér’s relation to 18th century forms of public poetry, his erotic poems and the question of manuscript culture. In the second part, the central patterns of his poetry in the context of romantic metaphysics are reexamined, as well as his metrical art, in the light of cognitive and semiotic theories. The third part concerns aspects of the Tegnér tradition in Swedish culture: his role as a character in fictional and biographical representations, and the use of his work as raw material by 20th and 21h century poets. Together, the articles demonstrate the lasting interest of Tegnér’s works and the need to revisit them from new angles.

  Academic co-ordinator is Jon Helgason, Senior Lecturer, Literature, Linnaeus University: https://orcid.org/0000-0002-9770-0243

  Statistik:


  Citering
  Svensson J. & Sjödin A. (eds.) 2018. Efter Tegnér: Experiment med traditionen. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.32882/kriterium.13
  Svensson, J. and Sjödin, A., 2018. Efter Tegnér: Experiment med traditionen. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.32882/kriterium.13
  Svensson, Jand A Sjödin. Efter Tegnér: Experiment Med Traditionen. Kriterium, 2018. DOI: https://doi.org/10.32882/kriterium.13
  Svensson, J., & Sjödin, A. (2018). Efter Tegnér: Experiment med traditionen. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.32882/kriterium.13
  Svensson, Jimmie, and Alfred Sjödin. 2018. Efter Tegnér: Experiment Med Traditionen. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.32882/kriterium.13
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 17 december 2018

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  242

  ISBN
  EPUB 978-91-88899-08-8
  Paperback 978-91-88899-07-1
  PDF 978-91-88899-08-8

  DOI
  https://doi.org/10.32882/kriterium.13