• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Humaniora i välfärdssamhället

  Kunskapshistorier om efterkrigstiden

  Johan Östling, Anton Jansson, Ragni Svensson Stringberg (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  I denna bok belyses de mångskiftande roller som humanister hade i det svenska välfärdssamhället under efterkrigstiden. Detta samhälle har ofta setts domineras av en instrumentell kunskapssyn som premierade samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, men bidragen i denna bok visar vilken betydelsefull roll som humaniora spelade i det svenska folkhemmet. Olika humanistiska kunskapsformer och kunskapsaktörer ingick i stora nätverk och satte tydliga avtryck i offentlighet och samhällsliv. Bilden av humanioras marginalisering och kris under efterkrigstiden måste således problematiseras. Antologin samlar ett tjugotal författare från ett antal humanistiska discipliner (historia, idéhistoria, mediehistoria, litteraturvetenskap, arkeologi, pedagogik etc.). Mycket av den aktuella forskning om humanioras historia som bedrivs i Sverige i dag förs här samman och sätts i relation till internationella diskussioner inom fält som history of humanities, kunskapshistoria med flera. Boken utgör en syskonbok till monografin Humanister i offentligheten som utkom 2022.

  ***

  This book highlights the diverse roles of the humanities in the history of the Swedish welfare society. This society has often been seen as dominated by an instrumental view of knowledge that rewarded the social sciences, natural sciences and technology, but the contributions in this book show the significant role that the humanities played in the Swedish welfare state. Various forms of humanistic knowledge and knowledge actors were part of large networks and left a clear mark on the public sphere and society at large. A narrative of the marginalization and crisis of the humanities in the postwar period must therefore be problematized. This edited volume brings together some twenty scholars from a number of humanities disciplines (history, history of ideas, media history, literary studies, archaeology, education, etc.). Much of the current research on the history of the humanities conducted in Sweden today is brought together here and put in relation to international discussions in fields such as history of humanities, history of knowledge, etc. The book is a sibling to the monograph Humanister i offentligheten, which was published in 2022.

  Academic co-ordinator is Bo Lindberg, Professor emeritus in History of Ideas and Science, University of Gothenburg

  kapitel

  Statistik:

  Citering
  Östling, J et al. (eds.) 2023. Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.49
  Östling, J., Jansson, A. and Svensson Stringberg, R., 2023. Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.49
  Östling, J, et al.. Humaniora I Välfärdssamhället: Kunskapshistorier Om Efterkrigstiden. Kriterium, 2023. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.49
  Östling, J., Jansson, A., & Svensson Stringberg, R. (2023). Humaniora i välfärdssamhället: Kunskapshistorier om efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.49
  Östling, Johan, Anton Jansson, and Ragni Svensson Stringberg. 2023. Humaniora I Välfärdssamhället: Kunskapshistorier Om Efterkrigstiden. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.49
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 11 september 2023

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  387

  ISBN
  Paperback 978-91-7061-401-9
  PDF 978-91-7061-901-4

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.49