• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Hälsinglands inredningskultur

  Ingalill Nyström, Anneli Palmsköld, Johan Knutsson (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Antologin är en samlad redovisning av forskningsresultat från det fyraåriga VR-projektet Dekorerade interiörer i Hälsingegårdar - en holistisk studie av ett kulturhistoriskt världsarv (2014–2017). Målade och dekorerade interiörer och möbler samt mönstrade inredningstextilier under perioden 1700–1870 har undersökts med en kombination av metoder från såväl humaniora som naturvetenskap. Syftet har varit att få fram ny och fördjupad kunskap om färger, färgningen och andra råmaterial och tekniker som använts vid tillverkning av föremål och interiörer i Hälsingegårdar. Genom studien har ökad förståelsen för dåtidens lokala tillgången på råmaterial och råvaruhandel erhållits. Dessutom har detaljerad kunskap om interiörernas upphovsmän och -kvinnor genererats. Projektet tillför därmed ny kunskap för fortsatt undersökning av kulturella, sociala och ekonomiska sammanhang och förutsättningar för den inredningskultur som växte fram och formades i hälsingegårdar under 1700- och 1800-talen.

  This anthology is a conclusion of the research results from a four-year VR project called Decorated Farmhouses of Hälsingland - a holistic study of a World Heritage (2014–2017). Decorative painted interiors and furniture as well as patterned interior textiles during 1700–1870 have been investigated with a combination of methods from both the humanities and the natural sciences. The purpose has been to obtain new and in-depth knowledge of paint, dyes and other raw materials and techniques used in the manufacture of artefacts and interiors in the farmhouses in this region. Through the study, an increased understanding of the local availability of paint material and the trade at that time has been obtained. In addition, detailed knowledge of the originators of the interiors has been generated. The project thus adds new knowledge for further investigation of cultural, social and economic contexts and conditions for the interior design culture that emerged and was formed in Hälsingland farms during the 18th and 19th centuries.

  Academic co-ordinator is Christer Ahlberger, Professor, Department of Historical Studies: https://orcid.org/0000-0001-5053-3030

  Statistik:


  Citering
  Nyström, I et al. (eds.) 2021. Hälsinglands inredningskultur. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.23
  Nyström, I., Palmsköld, A. and Knutsson, J., 2021. Hälsinglands inredningskultur. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.23
  Nyström, I, et al.. Hälsinglands Inredningskultur. Kriterium, 2021. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.23
  Nyström, I., Palmsköld, A., & Knutsson, J. (2021). Hälsinglands inredningskultur. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.23
  Nyström, Ingalill, Anneli Palmsköld, and Johan Knutsson. 2021. Hälsinglands Inredningskultur. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.23
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 15 september 2021

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  344

  ISBN
  Paperback 978-91-7061-356-2
  PDF 978-91-7061-856-7

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.23