• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Djur

  Berörande möten och kulturella smärtpunkter

  Simon Ekström, Lars Kaijser (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  I denna antologi skriver åtta etnologer utifrån ett kulturvetenskapligt perspektiv om människors varierade och komplexa relationer till andra arter. Bidragen är tydligt vinklade mot vilda djur, alltså sådana som sällan ingår i det egna hushållet eller rör sig i vår omedelbara närhet. Med utgångspunkt i pågående forskning diskuterar författarna teman som konflikter och glädjeämnen i fågelskådarvärlden, karismatiska djur i olika utställningskontexter, barns rädslor, morbida djurskämt och levande djurs rituella omvandling till ätbart kött. Texterna spänner från det innerliga, komiska och gulliga till död och existentiell utsatthet. Boken inleds med att redaktörerna presenterar en översikt av hur djur har framställts, uppmärksammats och studerats inom humanistisk forskning. Därefter följer artiklarna. Här följer Elin Lundquist på plats bevakningen av den fågeljakt som årligen äger rum på Malta, utifrån de ”affektiva logiker” som motiverar fågelskådare att bege sig dit. Mattias Frihammar skriver om hur ett vildmarkgalleri låter såväl levande som monterade djur bli utgångspunkt för hanterandet av frågor om lokal identitet. Lars Kaijser visar i sin undersökning av offentliga akvarier hur kunskap om hajar gestaltas och hur dessa iscensättningar samtidigt ofta rymmer ambivalenta och motstridiga drag. Sverker Hyltén-Cavallius riktar blicken mot förevisandet av utdöda djur på naturhistoriska museer, med ett särskilt fokus på hur själva dödsögonblicken skildras. Susanne Nylund Skog undersöker fågelskådares berättelser som uttryck för ett samlande och visar på de olika statusmarkeringar som detta samlande rymmer. Simon Ekström skriver om hur skämtteckningar föreställande humrar tangerar både djurrättsfrågor och mänsklig ångest. Helena Hörnfeldt uppehåller sig kring hur olika djurrädslor många gånger kan spåras till den diffusa gränsdragningen mellan människa och djur. Michelle Zethson undersöker hur slakt och tillredning av döda djur resulterar i ett "köttblivande" avsett för mänsklig konsumtion. Antologin avslutas med en kommenterande epilog från redaktörerna.

  ***

  In this volume of studies, Animal: Moments of Affect, Moments of Pain, eight ethnologists apply a cultural perspective to people’s varied and complex relationships with other species. The contributions focus on wild animals, that is, those that are rarely found in the authors’ immediate vicinity. Based on ongoing research, the articles discuss themes such as conflicts and joys in the birdwatching world, charismatic animals in various exhibition contexts, children’s fears, morbid animal jokes and the ritual transformation of living animals into edible meat. The texts range from the tender, comical and cute to death and existential vulnerability. The book begins with the editors presenting an overview of how animals have been produced, noticed and studied in a mostly Nordic humanistic research context. Then the articles follow. Based on the idea of affective logic, Elin Lundquist follows the on-site monitoring of the bird hunting that takes place annually in Malta. Mattias Frihammar uses observations at a wilderness gallery with taxidermied animals to reflect on local identity. Lars Kaijser examines the ambivalent and conflicted portrayal of sharks in public aquariums. Sverker Hyltén-Cavallius writes about the death of extinct animals and how this is displayed in natural history museums. Susanne Nylund Skog examines birdwatchers’ stories as an expression of collecting and as a way of manifesting status. With lobster cartoons as a starting point, Simon Ekström shows how these depict both animal rights issues and human anxiety. Helena Hörnfeldt investigates animal fear and the diffuse boundary between humans and animals. Proceeding from different depictions of slaughter and the preparation of meat, Michelle Zethson problematizes how some animals are made edible. The volume ends with an epilogue by the editors commenting on the findings.

  Academic co-ordinator is Lena Gerholm, Professor, Ethnology, Stockholm University: https://orcid.org/0000-0002-6275-0371

  Statistik:

  Citering
  Ekström S. & Kaijser L. (eds.) 2019. Djur: Berörande möten och kulturella smärtpunkter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.16
  Ekström, S. and Kaijser, L., 2019. Djur: Berörande möten och kulturella smärtpunkter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.16
  Ekström, Sand L Kaijser. Djur: Berörande Möten Och Kulturella Smärtpunkter. Kriterium, 2019. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.16
  Ekström, S., & Kaijser, L. (2019). Djur: Berörande möten och kulturella smärtpunkter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.16
  Ekström, Simon, and Lars Kaijser. 2019. Djur: Berörande Möten Och Kulturella Smärtpunkter. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.22188/kriterium.16
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 10 maj 2019

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  272

  ISBN
  PDF 978-91-7061-760-7

  DOI
  https://doi.org/10.22188/kriterium.16