• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Ojämlika arbetsplatser

  Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet

  Kristina Boréus, Anders Neergaard, Lena Sohl (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Denna antologi handlar om det ojämlika arbetslivet i ett Sverige präglat av ökad ojämlikhet. Rasifierad ojämlikhet, rasism och diskriminering på enskilda arbetsplatser är i fokus, men även klass- och könsmässig ojämlikhet studeras. Ojämlikhetsregim är ett begrepp som används för att analysera arbetsorganisationer i flera av bidragen. De studerade arbetsplatserna återfinns i olika sektorer, inte minst inom vården. Boken innehåller även bidrag som ger jämförande internationella perspektiv och som studerar ojämlikhetens utveckling över tid. Antologin innehåller 12 kapitel som redovisar empiriska studier av arbetslivet, ett kapitel som analyserar politikteoretiska frågor om ojämlikhet, ett inledande och ett avslutande kapitel som ramar in och drar slutsatser från studierna, samt ett efterord. Författare är 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner.

  ***

  In this research anthology, inequality in Swedish working life in a Sweden marked by increased inequality, is studied. Racialised inequality, racism and discrimination in individual workplaces are focused, but inequalities based on class and gender are also studied. The concept of inequality regime is used by several of the authors to analyse work organizations. The workplaces studied are found in different sectors, not least in healthcare. The book also includes contributions that provide comparative international perspectives and studies of the development of inequality over time. The anthology contains 12 chapters based on empirical studies of working life, one chapter that analyses working life inequality from a political theory perspective, an introduction and a closing chapter that frames and draws conclusions from the different studies, as well as an afterword. The authors are 22 researchers from different social science disciplines.

  Academic co-ordinator is Sven Olsson Hort, professor emeritus i sociologi.

  kapitel

  Statistik:


  Citering
  Boréus, K et al. (eds.) 2021. Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.30
  Boréus, K., Neergaard, A. and Sohl, L., 2021. Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.30
  Boréus, K, et al.. Ojämlika Arbetsplatser: Hierarkier, Diskriminering Och Strategier För Jämlikhet. Kriterium, 2021. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.30
  Boréus, K., Neergaard, A., & Sohl, L. (2021). Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.30
  Boréus, Kristina, Anders Neergaard, and Lena Sohl. 2021. Ojämlika Arbetsplatser: Hierarkier, Diskriminering Och Strategier För Jämlikhet. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.30
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 8 september 2021

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  413

  ISBN
  Paperback 978-91-88909-63-3
  PDF 978-91-88909-65-7

  DOI
  https://doi.org/10.21525/kriterium.30