• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Making the invisible visible

  Reclaiming women’s agency in Swedish film history and beyond

  Ingrid Stigsdotter (ed.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  As film stars, actresses have throughout film history contributed to the film industry’s glamorous surface, providing audiences with visual attraction and different representations of femininity. To talk about women in film as “invisible” may thus seem odd or even wrong. This book, however, is concerned with the paradox that on the other side of the camera, women are clearly underrepresented. This is true of contemporary film culture, and has been true historically, despite significant variations between countries/geographical areas, historical time periods and different roles/professions in film production, distribution and exhibition. This anthology recovers forgotten aspects of women’s work and memory, tracing women’s film work through the lens of Swedish film history, with a few forays into international film ventures. Using a variety of methods and approaches, including careful study of previously neglected archival material, lived experiences, interviews, and theoretical reflections on feminist historiography, the book explores themes of women’s agency and (lack of) visibility in a cultural context very different to Hollywood, thus providing readers with a healthy counterweight to the dominance of Anglo-American material in film scholarship published in English. The articles deal with women’s agency in a wide range of roles, in film production, exhibition and criticism, but also with new perspectives on stars/actresses and their agency, and including LGBT and queer identities.

  The research presents material evidence of women’s involvement in film culture being obscured and ignored because of its status as “women’s work”, and/or of marginal rather than mainstream interest. The book is divided into two parts, where the first part collects chapters that cover neglected dimensions of silent film culture and the use of archival film as cultural memory in documentary work from various time periods, whereas the second part of the book is focussed mainly on films and filmmaking in the 1970s and 1980s.

  ***

  Att beskriva kvinnors roll i filmhistorien som ”osynliga” kan tyckas underligt. Skådespelerskorna har ju genom filmens historia försett publiken med tolkningar av det feminina, och som filmstjärnor har de genomgående förknippats med filmindustrins glamorösa yta och gett karaktär åt kvinnlig lockelse och njutning.

  I den engelskspråkiga antologin Making the invisible visible ägnar sig dock en grupp forskare åt att undersöka den underrepresentation av kvinnor som varit latent på andra arenor av filmkulturen. Även om det finns betydande skillnader – mellan länder och geografiska områden, mellan olika tidsepoker och mellan olika yrkesroller – så har filmhistoriens produktionsbås och maskinrum generellt ockuperats och besatts av män. Och fortfarande i dagens filmkultur domineras en mängd yrken av män.

  Skribenterna utforskar kvinnors ”aktionsradie” i en rad yrkesroller, utifrån bland annat diskussioner om HBTQ och queeridentitet i filmbranschen. I ett par texter framkommer också nya perspektiv på kvinnliga skådespelare.

  Academic co-ordinator is Mariah Larsson, Professor, Film and Literature, Linnaeus University: https://orcid.org/0000-0001-7696-2095

  Statistik:


  Citering
  Stigsdotter, I. (ed.) 2019. Making the invisible visible: Reclaiming women’s agency in Swedish film history and beyond. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.21
  Stigsdotter, I., 2019. Making the invisible visible: Reclaiming women’s agency in Swedish film history and beyond. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.21
  Stigsdotter, I. Making the Invisible Visible: Reclaiming Women’s Agency in Swedish Film History and Beyond. Kriterium, 2019. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.21
  Stigsdotter, I. (2019). Making the invisible visible: Reclaiming women’s agency in Swedish film history and beyond. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.21
  Stigsdotter, Ingrid. 2019. Making the Invisible Visible: Reclaiming Women’s Agency in Swedish Film History and Beyond. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.21
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 19 december 2019

  Språk

  English

  Sidor:

  185

  ISBN
  Hardback 978-91-88661-85-2
  PDF 978-91-88909-05-3

  DOI
  https://doi.org/10.21525/kriterium.21