• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 •  Läs som EPUB
 • Romanistiken i Sverige

  Tradition och förnyelse

  Elisabeth Bladh, Andreas Romeborn (eds.)

   Läs boken

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  The Romance languages are the Indo-European languages developed from Latin. The term "Romance Languages" also refers to the academic discipline, which studies the Romance languages and literature from the areas where the Romance languages are spoken. This discipline has a long tradition in Sweden. Swedish academic education and research in the Romance languages forms the subject of this anthology, whose contributions are written by 22 different researchers active in the field. The anthology examines the historical development of the study of the Romance languages in Sweden, as well as important trends in current education and research. The question of what characterizes the Romance languages as an academic discipline in Sweden today is thoroughly discussed in several of the contributions. The book brings a metadisciplinary perspective in the sense that it is the discipline itself, Romance languages – or some aspect of it – that constitutes the object of study. It is aimed at anyone with an interest in university and scholarly history and the development and position of academic language subjects in a Swedish university context. In addition, several of the contributions are of relevance for readers with an interest in language didactics and for pedagogical research on language teaching in higher education. The hope is that the reflections and investigations gathered in this anthology will serve as a starting point for the future development of the study of the Romance languages in Sweden.

  ***

  De romanska språken är de indoeuropeiska språk som utvecklats från latinet. Beteckningen ”romanska språk” syftar även på den akademiska disciplin i vilken de romanska språken och litteraturen från de romanska språkområdena studeras. Denna disciplin, också kallad ”romanistik”, har en lång tradition i Sverige. Den akademiska utbildningen och forskningen i romanska språk i Sverige bildar ämnet för denna antologi, vars bidrag är skrivna av 22 olika forskare verksamma inom fältet. I antologin undersöks den svenska romanistikens historiska utveckling samt bärande tendenser i dagens utbildning och forskning. Frågan om vad som idag kännetecknar romanska språk som akademisk disciplin i Sverige diskuteras grundligt i flera av bidragen. Boken anlägger ett metadisciplinärt perspektiv i den meningen att det är själva disciplinen romanska språk – eller någon aspekt av denna – som utgör studieobjektet. Den vänder sig till alla med intresse för universitets- och lärdomshistoria och för de akademiska språkämnenas utveckling och ställning i ett svenskt högskolesammanhang. Flera av bidragen är därutöver av relevans för läsare med intresse för språkdidaktiska spörsmål och för pedagogisk forskning rörande språkundervisning inom högre utbildning. Förhoppningen är att de reflexioner och undersökningar som samlas i denna antologi ska kunna tjäna som en utgångspunkt för romanistikens utveckling i Sverige i framtiden.

  Academic co-ordinator is Ingmar Söhrman, Emeritus Professor, Romance languages, University of Gothenburg: https://orcid.org/0000-0002-9468-9157

  kapitel

  Statistik:


  Citering
  Bladh E. & Romeborn A. (eds.) 2020. Romanistiken i Sverige: Tradition och förnyelse. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.18
  Bladh, E. and Romeborn, A., 2020. Romanistiken i Sverige: Tradition och förnyelse. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.18
  Bladh, Eand A Romeborn. Romanistiken I Sverige: Tradition Och Förnyelse. Kriterium, 2020. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.18
  Bladh, E., & Romeborn, A. (2020). Romanistiken i Sverige: Tradition och förnyelse. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.18
  Bladh, Elisabeth, and Andreas Romeborn. 2020. Romanistiken I Sverige: Tradition Och Förnyelse. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.18
  Export to:
  Licenser

  No license information is available about this publication.

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 29 april 2020

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  412

  ISBN
  EPUB 978-91-7963-008-9
  Mobi 978-91-7963-009-6
  Paperback 978-91-7963-006-5
  PDF 978-91-7963-007-2

  DOI
  https://doi.org/10.21524/kriterium.18