• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 •  Läs som EPUB
 • Medeltidens genus

  Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500

  Auður Magnúsdóttir, Lars Hermanson (eds.)

   Läs boken

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  Vanliga uppfattningar i diskussioner om kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde ”brickor i männens politiska spel” eller att de i första hand verkade som förmedlare av makt. I denna antologi studeras dock maktens olika uttrycksformer genom att fokus förflyttas från politisk och ekonomisk maktutövning kontrollerad av män till ett interaktionistiskt synsätt baserat på samspelet och kommunikationen mellan könen. Genom att se på genus som ett totalt socialt fenomen omfattande det medeltida samhällets alla sfärer öppnas möjligheter att undersöka hur makten verkade på olika nivåer inom samhällsstrukturen. Makten betraktas därmed varken som utgående från ett centrum eller helt dominerad av ett kön.

  I boken diskuterar forskare tillhörande olika discipliner såsom historia, konstvetenskap och litteraturvetenskap hur samverkan mellan könen tog sig uttryck inom kulturen, rättssamhället och den sociala organisationen. Bidragen behandlar inte bara Norden utan även hur könskonstruktioner påverkades och förändrades genom inflytande från samtida kulturella, juridiska och ideologiska strömningar i Europa.

  ***

  In discussions relating to their role during the Middle Ages, women are typically assumed to only have been “pawns in a political game dominated by men”, or to have primarily acted as intermediaries of power. In this book, however, the varying expressions of power are studied by changing the focus from a political and economic exercise of power controlled by men, to an approach based on interaction and communication between the sexes. In this volume, gender is instead interpreted as a total social phenomenon comprising all spheres of medieval society. This approach provides new opportunities to investigate how power operated on different levels within a societal structure. Thus, power is neither seen as emanating from a centre nor as dominated by only one sex. Instead, it is regarded as an all-embracing societal web, woven through threads of mutual dependence between men and women. In this book, scholars belonging to various disciplines, such as history, history of arts and literary history, discuss how cooperation between the sexes found expression in culture, judicial spheres and social organisation. The contributions do not only consider the Nordic countries, but also how gender constructions were affected by, and transformed through, the influence of contemporary cultural, juridical and ideological currents in Europe.

  Academic co-ordinator is Henrik Janson, Senior lecturer, History, University of Gothenburg: https://orcid.org/0000-0003-4358-4539

  Statistik:


  Citering
  Magnúsdóttir A. & Hermanson L. (eds.) 2016. Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Magnúsdóttir, A. and Hermanson, L., 2016. Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Magnúsdóttir, Aand L Hermanson. Medeltidens Genus: Kvinnors Och Mäns Roller Inom Kultur, Rätt Och Samhälle. Norden Och Europa Ca 300–1500. Kriterium, 2016. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Magnúsdóttir, A., & Hermanson, L. (2016). Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Magnúsdóttir, Auður, and Lars Hermanson. 2016. Medeltidens Genus: Kvinnors Och Mäns Roller Inom Kultur, Rätt Och Samhälle. Norden Och Europa Ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 11 maj 2016

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  270

  ISBN
  EPUB 978-91-7346-875-6
  Mobi 978-91-7346-876-3
  Paperback 978-91-7346-861-9
  PDF 978-91-7346-862-6

  DOI
  https://doi.org/10.21524/kriterium.1