• Part of
  Ubiquity Network logo
  Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 •  Läs som EPUB
 • Medeltidens genus

  Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500

  Lars Hermanson , Auður Magnúsdóttir (eds.)

   Läs boken

  Vanliga uppfattningar i diskussioner om kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde ”brickor i männens politiska spel” eller att de i första hand verkade som förmedlare av makt. I denna antologi studeras dock maktens olika uttrycksformer genom att fokus förflyttas från politisk och ekonomisk maktutövning kontrollerad av män till ett interaktionistiskt synsätt baserat på samspelet och kommunikationen mellan könen. Genom att se på genus som ett totalt socialt fenomen omfattande det medeltida samhällets alla sfärer öppnas möjligheter att undersöka hur makten verkade på olika nivåer inom samhällsstrukturen. Makten betraktas därmed varken som utgående från ett centrum eller helt dominerad av ett kön.

  I boken diskuterar forskare tillhörande olika discipliner såsom historia, konstvetenskap och litteraturvetenskap hur samverkan mellan könen tog sig uttryck inom kulturen, rättssamhället och den sociala organisationen. Bidragen behandlar inte bara Norden utan även hur könskonstruktioner påverkades och förändrades genom inflytande från samtida kulturella, juridiska och ideologiska strömningar i Europa.

  Citering
  Hermanson L. & Magnúsdóttir A. 2016. Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Hermanson, L. and Magnúsdóttir, A. (eds) (2016) Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Hermanson, Lars, and Auður Magnúsdóttir, editors. Medeltidens Genus: Kvinnors Och Mäns Roller Inom Kultur, Rätt Och Samhälle. Norden Och Europa Ca 300–1500. Kriterium, 2016. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Hermanson, L., & Magnúsdóttir, A. (Eds.). (2016). Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Hermanson, Lars, and Auður Magnúsdóttir, eds. Medeltidens Genus: Kvinnors Och Mäns Roller Inom Kultur, Rätt Och Samhälle. Norden Och Europa Ca 300–1500. Sweden: Kriterium, 2016. DOI: https://doi.org/10.21524/kriterium.1
  Export to:
  Licenser

  This book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 11 maj 2016

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  270

  ISBN
  EPUB 978-91-7346-875-6
  Mobi 978-91-7346-876-3
  Paperback 978-91-7346-861-9
  PDF 978-91-7346-862-6

  DOI
  https://doi.org/10.21524/kriterium.1


  MARC-post
  MARC-posten för denna bok är snart tillgänglig.